• banner

Vad är skillnaden mellan industriell dammborttagningsutrustning och dammborttagningsmetoder?

Industriell dammborttagningsutrustning Utrustningen som separerar industridamm från rökgas kallas industriell dammsamlare eller industriell dammborttagningsutrustning.Prestandan hos avskiljaren uttrycks i termer av mängden gas som kan hanteras, motståndsförlusten och dammavlägsnande när gasen passerar genom avskiljaren.Samtidigt är priset på dammsamlaren, drift- och underhållskostnader, kort och enkel drift och hantering också viktiga faktorer för att beakta dess prestanda.

Med den snabba utvecklingen av ekonomin kallas utrustningen som separerar industriellt genererat damm från rökgas industriell dammsamlare eller industriell dammborttagningsutrustning, och dammborttagningsmetoden är bara en färdighet.

Industriell dammborttagningsutrustning inkluderar påsfilter, filterpatrons dammsamlare och elektrostatisk filter.För att spara arbetskraft och materialresurser, och för att förbättra uppfångningen av partiklar, integreras flera dammborttagningsmekanismer, såsom laddat påsfilter och laddad droppskrubber.ny dammsamlare.

Skillnaden mellan industriell dammborttagningsutrustning och dammborttagningsmetoder ligger i principen.Dammborttagningsmetoden förkroppsligas av gravitation, tröghet, cyklonseparatorer och tygpåsar.

2


Posttid: 2022-apr-17