• banner

Högspännings elektrostatisk tjärfångare

  • Esp Wet Electrostatic Precipitator For Boiler Flue Gas Desulfurization

    Esp våt elektrostatisk avskiljare för rökgasavsvavling av panna

    Beroende på strukturtypen för elektrisk tjärfångare finns det fyra typer av vertikal (koncentrisk cirkulär, rörformig, cellulär) och horisontell.Den vertikala elektriska tjärfångaren består huvudsakligen av skal, utfällningsstolpe, koronastolpe, övre och nedre hängare, gasfördelningstavla, ångblåsnings- och tvättrör, isoleringslåda och matarlåda och så vidare, som huvudsakligen används för rökgasrening av gasgenerator med koks som råvara och kol som råvara.Horisontell elektrisk tjärfångare används i stor utsträckning för att återvinna tjära från avfallsgas som produceras av rostare i kolfabriken.Den har egenskaperna för liten volym, direkt återvinning av tjära, ingen sekundär behandling och konstruktion av sedimentationstank.